Sergiy Petlyuk / / Сергій Петлюк

Зона прямого впливу

2015

4 канальна відео інсталяція

 

Конфлікти в середині суспільства, війна, фобії  та агресія – це часто результат “роботи” стереотипів, що глибоко вкорінені в нашій свідомості.

Стереотипи формуються під впливом двох чинників:
- несвідомого колективного опрацювання соціальної інформації та індивідуального соціокультурного середовища;
- цілеспрямованого ідеологічного впливу за допомогою ЗМІ.

Відповідним чином підібрані повідомлення ЗМІ все частіше стають основним джерелом стереотипів у сучасному суспільстві. ЗМІ привчають людину мислити стереотипами – а за допомогою стереотипів легко маніпулювати свідомістю людини, оскільки стереотип тісно пов'язаний з життєдіяльністю суспільства загалом і конкретних груп людей зокрема.
У такий спосіб твориться механізм управління життям через людську свідомість, що наповнюється значеннєвими матрицями, сформованими з потрібних ідей та образів: змінюючи одну матрицю на іншу, можна замінити зміст «життя», що протікає в заданих матрицею рамках…

Разом з українським письменником Андрієм Бондарем я дослідив та зібрав найпоширеніші в українському суспільстві стереотипи щодо політики та культури, ментальності та буденності.

В цій роботі глядач потрапляє у ситуацію “какофонії” стереотипів, йому пропонується порушити усталене ставлення до людей та речей і натомість спромогтися виробити власний самостійний і неупереджений погляд.